محصولات تولیدی

پلی آمید 6 PA

پلی آمید 6 PA

( این مواد در اقسام ساده یا الیافدار و همچنین در رنگ های نچرال و مشکی ) قابل عرضه میباشد. پلی آمید 6 الیافدار پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه که استحکام خزش و ثبات ابعادی بیشتری نسبت به پلی آمید غیر تقویت شده 6 دارد. این ماده را برای استفاده در قطعاتی که

پلی آمید 66 PA

پلی آمید 66 PA

( این مواد در اقسام ساده و یا الیافدار در رنگهای نچرال و همچنین مشکی قابل عرضه میباشد.) PA66 GF30 30٪ PA 66 تقویت شده با الیاف شیشه است. این ویژگی های مکانیکی برجسته ای مانند استحکام بیشتر ، سفتی ، قدرت خزش و ثبات ابعادی را نشان می دهد. در مقایسه با PA 66