قطعات صنایع ریلی

تولید و تامین در زمینه صنعت ریلی

تولید و تامین در زمینه صنعت ریلی

شرکت تلاش آرمان پویا از سال 1386 در خصوص تولید و همچنین واردات جهت سفارشات صنایع خودرویی ، غیر خودرویی و همچنین صنایع ریلی در زمینه قطعات پلیمری ، بردهای الکترونیکی ، قطعات آسانسور و سیستم تهویه مطبوع قطار ، مانیتور داخل واگن و دمپر و …اقدام نموده که در این مسیر با همکاری تیم