خدمات فنی و مهندسی

مطالب مرتبط با

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

شرکت تلاش آرمان پویا با تیمی از متخصصان پلیمرآمادگی خود را در زمینه مشاوره فنی در انتخاب مواد پلیمری، طراحی محصول پلیمری، جایگزینی گریدهای مورد مصرف صنایع با گریدهای مشابه به منظور تأمین مطمئن‌تر مواد اولیه و یا بهبود کیفی و رفع اشکالات احتمالی در فرایند تولید اعلام می‌دارد.