پلی آمید 6 الیافدار

مطالب مرتبط با

پلی آمید 6 الیافدار

پلی آمید 6 PA

پلی آمید 6 PA

( این مواد در اقسام ساده یا الیافدار و همچنین در رنگ های نچرال و مشکی ) قابل عرضه میباشد. پلی آمید 6 الیافدار پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه که استحکام خزش و ثبات ابعادی بیشتری نسبت به پلی آمید غیر تقویت شده 6 دارد. این ماده را برای استفاده در قطعاتی که