Kocetal

مطالب مرتبط با

Kocetal

POM پلی استال

POM پلی استال

پلی اکسی متیلن (POM) ، که به نام های استال ، پلی استال و پلی فرمالدئید نیز شناخته می شود ، یک ترموپلاست مهندسی است که در قطعات دقیق مورد استفاده قرار می گیرد و به سختی بالا ، اصطکاک کم و ثبات ابعادی عالی نیاز دارد. همانند بسیاری دیگر از پلیمرهای مصنوعی ، توسط